Godziny otwarcia: 8:00-18:00 tel 71 398-80-15, fax 71 398-85-95 ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów

warto wiedzieć

Gdzie bez skierowań?

Skierowanie do poradni specjalistycznej nie jest wymagane do :

  • ginekologa i położnika;
  • stomatologa;
  • psychiatry;

Ponadto osoby:

Inwalidzi Wojenni i Wojskowi, Kombatanci , Osoby Represjonowane
maja prawo do wszystkich świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto poza kolejnością?

Do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością uprawnieni są:
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi , Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, Inwalidzi Wojenni i Wojskowi Kombatanci.

Dzieci z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarskiego

Sprawdź ubezpieczenie swoje i członków swojej rodziny:

Osoba, która ukończyła 18 rok zycia i nadal się uczy  winna być ponownie zgłoszona przez jednego  z rodziców do ubezpieczenia – w przeciwnym wypadku ponosi koszt wszystkich świadczeń medycznych jako osoba nieubezpieczna  ( dotyczy osób studiujących do 26 roku zycia)

Facebook